عصر خدماتانجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو | عصر خدمات

انجمن صنفی واردکنندگان خودرو؛
در پی انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر بازداشت رییس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو، پیش از ظهر امروز انجمن واردکنندگان خودرو درباره این موضوع اطلاعیه‌ای صادر کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار