عصر خدماتانسولین | عصر خدمات

خط تولید قلم تزریقی انسولین کلارژین با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح شد. ادامه
موضوع دارو و درمان بیماران دیابتی همواره از موضوعات مهم و هزینه‌بردار برای بیمه‌ها تلقی می‌شود؛ موضوعی که با سقف‌گذاری در ارائه خدمات توسط سازمان‌های بیمه‌گر تا حدودی کنترل شده است، اما ظاهرا برخی سقف‌گذاری‌های جدید ابراز نارضایتی این بیماران را در پی داشته است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار