عصر خدماتاهدا کنندگان مستمر خون | عصر خدمات

مدیرعامل سازمان انتقال خون مطرح کرد:
مدیرعامل سازمان انتقال خون از اجرای کمپین بسیج همگانی برای واکسیناسیون اهداکنندگان مستمر خون علیه هپاتیت B خبر داد و گفت: جمعیت هدف برای این کمپین همگانی، گروه سنی ۲۹ سال به بالا هستند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار