عصر خدماتاهواز | عصر خدمات

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد:
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعلام آمادگی برای کمک به آسیب‌دیدگان حادثه تروریستی اهواز گفت: این کمک‌ها با استفاده از کادر و مراکز پزشکی سازمان تامین اجتماعی و همچنین خدمات مشاوره‌ای و روانی سازمان بهزیستی ارائه می‌شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار