عصر خدماتاورژانس تهران | عصر خدمات

معاون اجتماعی بهزیستی:
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: طبق مطالعات انجام شده، ۲۵ درصد مردم از خدمات اورژانس اجتماعی اطلاعی ندارند و نمی‌دانند موارد همسرآزاری، کودک آزاری، سالمند آزاری، معلول آزاری و خودکشی را باید به شماره ۱۲۳ اطلاع دهند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار