عصر خدماتاينترنت آسياتك | عصر خدمات

پیرو توافقات صورت گرفته با " رستوران چاو" سفارش غذای ایرانی و فرنگی، تمامی مشترکین سرویس های ADSL آسیاتک در شهرسنندج می توانند  از تخفیف سفارش غذا بهره مند شوند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار