عصر خدماتاپراتورهای ایرانسل | عصر خدمات

نظرسنجی از مشترکین تلفن‌همراه نشان داد حدود ۶۳ درصد افراد از میزان آنتن‌دهی و پوشش سراسری اپراتورهای تلفن همراه رضایت دارند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار