عصر خدماتاپراتورهای تأمین اجتماعی | عصر خدمات

به منظور پاسخگویی درباره عدم دریافت بسته‌های حمایتی؛
معاون اداری - مالی سازمان تامین اجتماعی گفت: مبلغ بسته حمایتی به بازنشستگان، مددجویان دستگاه‌های حمایتی و بیمه شدگان تامین اجتماعی واریز شده و این سازمان هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار