عصر خدماتاپلیکیشن امداد و نجات | عصر خدمات

گفت وگو با سازنده اپلیکیشن امداد و نجات که می‌گوید در دنیا نظیر ندارد
تصور اینکه یک نرم افزار موبایلی می‌تواند به نجات ما در زمان حادثه کمک کند کمی دشوار است. موضوعی که برای نخستین‌بار تعدادی از جوانان خلاق کشورمان موفق به تولید و اجرایش شده‌اند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار