عصر خدماتاپلیکیشن خود مراقبتی | عصر خدمات

معاون بهداشت وزیر بهداشت از طراحی اپلیکیشن هوشمند ملی خودمراقبتی خبر داد و گفت‌: این اپلیکیشن خود مراقبتی که امکان اتصال آن به پرونده سلامت افراد وجود دارد، طراحی شده است و تا نیمه اول سال ۹۸ راه‌اندازی خواهد شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار