عصر خدماتاپلیکیشن کی‌بورد گوگل | عصر خدمات

گفته می‌شود به‌تازگی یک باگ جدید در اپلیکیشن کی‌بورد گوگل یافت شده و بسیاری از کاربران را در تایپ متون موردنظر خود دچار مشکل کرده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار