عصر خدماتایاب و ذهاب | عصر خدمات

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران اعلام کرد
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران با بیان اینکه در مدارس شهرستان‌های تهران ۹۵۰ هزار دانش آموز داریم که در ۳۳ هزار کلاس درس مشغول به تحصیل هستند گفت: ماهانه یک میلیارد تومان بابت ایاب و ذهاب دانش آموزانی که مدرسه شان از محل سکونتشان فاصله دارد هزینه می‌کنیم. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار