عصر خدماتایتام | عصر خدمات

رئیس کمیته امداد خبر داد:
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: بر اساس آمار و اطلاعات جمع‌آوری شده، خیرین و نیکوکاران کشور سال گذشته مبلغ ۹۱۱ میلیارد تومان به ایتام کمک کرده‌اند. ادامه
مشاور معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) بر لزوم شبکه‌سازی بین‌المللی در حوزه خیر و احسان به نیازمندان تاکید کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار