عصر خدماتایدرو | عصر خدمات

با حکم رییس هیات عامل ایمیدرو و مصوبه هیات مدیره؛
اردشیر سعد محمدی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت ملی صنایع مس ایران معرفی شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار