عصر خدماتایران ایر | عصر خدمات

قایم مقام مدیر عامل و مدیر عملیات حج تمتع سال ۱۳۹۸ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، گفت: صد درصد عملیات حج امسال با هواپیماهای ملکی هما از ١٧ فرودگاه کشور انجام می شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار