عصر خدماتایران و عراق | عصر خدمات

رئیس کمیته حمل‌ونقل و سوخت ستاد مرکزی اربعین:
رئیس کمیته حمل‌ونقل و سوخت ستاد مرکزی اربعین با اشاره به ساماندهی ۹ هزار دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران به مرزهای ایران و عراق گفت: خدمت‌رسانی به زائران در دستور کار است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار