عصر خدماتاینترنت به مشتریان اینترنت پرسرعت مخابرات | عصر خدمات

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: به همت متخصصان مخابرات، پنل کاربری اینترنت به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتریان اینترنت پرسرعت مخابرات در اختیار این بخش از مشتریان قرار گرفت تا بتوانند با استفاده از درگاه adsl.tci.ir سریع‌ترین خدمات پشتیبانی اینترنت را دریافت کنند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار