عصر خدماتاینترنت 5G | عصر خدمات

رقیه جدا، مجری طرح نسل پنجم شبکه ارتباطی: ورود کشور به نسل پنجم را نیازمند شکل‌گیری عزمی ملی دانست. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار