عصر خدماتایین نامه | عصر خدمات

وزیر رفاه با اشاره به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: ظرف دو ماه با مشارکت همه نهادهای دولتی و عمومی ‌مرتبط، آیین نامه اجرایی قانون را برای طرح‌ در هیئت‌وزیران ‌آماده‌ می‌شود. ادامه
بر اساس دستور اداری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و در اجرای آیین نامه اجرایی حمایت از شرکت های نوپا، این شرکت‌ها مورد حمایت سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرند. ادامه
کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد: آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به قوت خود باقی است و آزمون وکالت همچون سال های گذشته برگزار خواهد شد. ادامه
پس از برگزاری نشست شورای عالی کار در مرداد ماه موضوع تامین مسکن کارگران به عنوان یکی از دغدغه‌ها و ضرورت‌های زندگی کارگران در دستور کار قرار گرفت و بر همین اساس در آخرین نشست شورا، افزایش تشکیل تعاونی‌های مسکن کارگری و فراهم کردن زیرساخت‌ها برای خانه‌دار شدن کارگران به تصویب رسید. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار