عصر خدماتباتری گوشی | عصر خدمات

کارشناسان به کاربران گوشی‌های آیفون توصیه کرده‌اند که با مراجعه به تنظیمات گوشی خود به میزان فرسودگی و طول عمر مفید باتری گوشی خود پی ببرند. ادامه
بهروز سجودیahtخودروکارعصر تشکلصنعت کار