عصر خدماتبازآفرینی شهری | عصر خدمات

طراح مرکز رصد امور اجتماعی وزارت کشور مطرح کرد:
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مردم به اجرای بازآفرینی شهری امیدوار هستند و سازمان برنامه و بودجه و بانک‌ها باید به تعهدات خود عمل کند گفت: ارائه تسهیلات نوسازی بافت فرسوده از شهریورماه آغاز می‌شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار