عصر خدماتبازار سرمایه و بورس | عصر خدمات

معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد:
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای عبور از شرایط تحریم، بسته اجرایی این شرایط را تهیه و تدوین کرده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار