عصر خدماتبازار مرغ | عصر خدمات

هر کیلو ران مرغ با کمر با مبلغ ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار عرضه می‌شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار