عصر خدماتبازار گل و گیاه | عصر خدمات

شهردار منطقه ١٣ با اشاره به طراحی ده‌ها پروژه در بوستان جنگلی سرخه حصار از اجرایی شدن پروژه احداث اولین "بازار گل و گیاه" در قالب قرار داد مشارکتی bolt خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار