عصر خدماتبازار گوشت | عصر خدمات

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش قیمت مرغ به ۹۸۵۰ تومان در بازار خبر داد، دلیل این اتفاق افزایش عرضه مرغ دولتی به بازار است. ادامه
معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی؛
معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی گفت: از نظر میزان تولید گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و نهاده‌ها کمبودی وجود ندارد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار