عصر خدماتبازرسی | عصر خدمات

رئیس سازمان حمایت مطرح کرد؛
رئیس سازمان حمایت از تشدید بازرسی بازار و ۵۱۰هزار انبار کالا خبر داد و گفت: از ۲۸ خرداد همه کالاها و خدمات باید زیر ۱۰درصد افزایش قیمت داشته باشند و اگر مردم خلاف این موضوع را دیدند با سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار