عصر خدماتبازسازی مدارس | عصر خدمات

مراسم کلنگ زنی و آغاز عمليات عمراني بازسازي تعدادی از مدارس مناطق زلزله زده كرمانشاه كه در كمپين #مثل_اول همراه اول وعده داده شده بود برگزار شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار