عصر خدماتبازسازی منازل سیل‌زده | عصر خدمات

رییس سازمان بهزیستی اعلام کرد:
رییس سازمان بهزیستی کشور تسهیلات پرداختی به مددجویانی که منازل‌شان در پی سیل اخیر آسیب دیده و نیاز به بازسازی و تعمیر دارد را تشریح کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار