عصر خدماتبازسازی مناطق سیل زده | عصر خدمات

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از آغاز اقدامات برای جبران خسارات و بازسازی و ایمن سازی مناطق سیل‌زده خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار