عصر خدماتبازننشستگان | عصر خدمات

مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش؛
مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل معلمان در کلاس‌های درس نمی شود گفت: اگر این قانون به تایید شورای نگهبان برسد آن دسته از معاونین وزیر که شرایط ادامه خدمت را طبق این قانون ندارند باید خداحافظی کنند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار