عصر خدماتبازگشایی مدارس | عصر خدمات

رئیس پلیس راهور ناجا:
رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به بازگشایی مدارس و آغاز فصل پاییز و ماه مهر اضافه کرد: در طرح آماده باش پلیس راهور برای اول مهرماه از ۱۴ هزار و ۹۰۲ نفر نیروهای پلیس راهور در شهرها بهره می بریم و از تمام امکانات برای اول مهر استفاده می کنیم تا با کمترین گره ترافیکی رو به رو شویم. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار