عصر خدماتبازگشایی مدارس سیل زده در مهر | عصر خدمات

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور:
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور می گوید: مدارس مناطق سیل زده کشور برای مهرماه ٩٨ بازسازی و به ادارات کل آموزش و پرورش این مناطق تحویل داده می شوند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار