عصر خدماتباسازی | عصر خدمات

استاندار گلستان گفت: طبق پیش بینی ها، قبل از فرارسیدن زمستان و تا پایان آذرماه بخش عمده اقدامات بازسازی مناطق سیل زده به اتمام می رسد و حداکثر ۳۰ درصد آن به سال بعد موکول شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار