عصر خدماتباغ پرندگان | عصر خدمات

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه چهار گفت: با گذشت چهار ماه از تعطیلی باغ پرندگان تهران به دلیل شیوع ویروس کرونا، فعالیت این مجموعه تفریحی و گردشگری از سر گرفته شد. ادامه
شهردار منطقه ۴ خبر داد
شهردار منطقه ۴ از افتتاح فاز دوم باغ پرندگان در آستانه سال آینده خبر داد. ادامه
اعضای شورای اسلامی شهر تهران با افزایش قیمت بلیت باغ پرندگان موافقت کردند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار