عصر خدماتبحران بی آبی | عصر خدمات

دبیر کل جمعیت هلال احمر:
دبیر کل جمعیت هلال احمر از نیاز هلال احمر به داشتن 2 هزار و 205 خودرو امدادی خبر داد و گفت: امسال 70 خودرو به پایگاه های هلال احمر افزوده می شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار