عصر خدماتبدهی ایرانسل به استقلال | عصر خدمات

پس از انتشار خبرهایی درباره مسائل مالی بین ایرانسل و باشگاه استقلال، ایرانسل بیانیه‌ای را در این زمینه منتشر کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار