عصر خدماتبرداشت گندم | عصر خدمات

برداشت گندم؛
براساس پیش بینی‌های انجام شده حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم تا پایان فصل برداشت از گندم کاران خریداری خواهد شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار