عصر خدماتبرق تهران | عصر خدمات

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، از توسعه خدمات الکترونیک به‌منظور کاهش مراجعه حضوری شهروندان پایتخت به مناطق برق و دسترسی آسان به خدمات خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار