عصر خدماتبرندگان | عصر خدمات

وزیر نیرو گفت: در دولت تدبیر و امید 10هزار و 336روستا به شبکه آبرسانی وصل شدند و تا پایان امسال بیش از 1339 روستای دیگر کشور نیز آبرسانی می شوند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار