عصر خدماتبرگزاری آزمون استخدامی آتش نشانی‌ها | عصر خدمات

مدیرکل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری و دهیاری های کشور از برگزاری آزمون استخدامی مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی‌ها در 18 مرداد خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار