عصر خدماتبرگزاری دوره‌های آموزشی | عصر خدمات

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به پیاده‌سازی نسخه به‌روز ایزو ۱۴۰۰۱ در مجموعه شهرداری گفت: هدف اصلی استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ ایجاد رویکردی نظام‌مند برای کاهش آسیب‌هایی است که یک سازمان می‌تواند به محیط زیست وارد کند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار