عصر خدماتبرگزاری مراسم وداع با شهدا | عصر خدمات

شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه به منظور برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم وداع با پیکرهای پاک ۱۱۰ شهید گرانقدر دفاع مقدس و به منظور رفاه حال شهروندان برای حضور در این مراسم، ساعت فعالیت خط یک متروی تهران را افزایش داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار