عصر خدماتبرگزاری مسابقه | عصر خدمات

در آستانه دربی ۸۸، با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر ورزش و جوانان ظرفیت شبکه همراه اول در ورزشگاه آزادی ۳ برابر افزایش یافت. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار