عصر خدماتبسته حمایتی دانش آموزان | عصر خدمات

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛
میدری از درخواست وزرای کار و آموزش و پرورش برای توزیع بسته حمایتی دولت میان دانش آموزان مدارس شبانه‌روزی خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار