عصر خدماتبسته های جدید ارزی | عصر خدمات

‌عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا مطرح کرد:
‌عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا با تأکید بر اینکه بسته ارزی دولت چیز جدیدی نیست، گفت: بسته ارزی در واقع ادامه اتخاذ سیاست تخصیص بهینه منابع ارزی کشور در راستای مقابله با کمبود احتمالی منابع ارزی در شرایط بحرانی فعلی و آینده ناشی از ادامه تحریم‌ها است و امیدوار بودیم دولت بندهای اضافه شده به بسته ارزی را زودتر اعلام می‌کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار