عصر خدماتبسته های معیشتی | عصر خدمات

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی توئیتی از توزیع سبدمعیشتی به خانواده‌های هدف نهادهای حمایتی در ماه مبارک رمضان خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار