عصر خدماتبلیت قطار تهران-آنکارا | عصر خدمات

قطار مسافری تهران–آنکارا از چهارشنبه هفته جاری (۱۹ تیرماه) با قیمت بلیت ۷۶۲ هزار تومان برای بزرگسالان و ۴۵۴ هزار تومان برای خردسالان راه‌اندازی می‌شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار