عصر خدماتبلیت معلولین | عصر خدمات

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی در خصوص مشکلات حمل و نقل هواپیمایی معلولان گفت: طبق قانون مصوب جامعه معلولین بلیط معلولان در دوایر دولتی نیم بها است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار