عصر خدماتبلیط رایگان مترو | عصر خدمات

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از رایگان بودن خدمات این ناوگان به شرکت کنندگان در مراسم راهپیمایی یوم الله 22بهمن 97 خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار