عصر خدماتبن شهروند | عصر خدمات

مدیرعامل شرکت شهروند با تاکیدبراینکه در شهرداری تهران بابت توزیع بن‌های شهروند ریخت‌وپاشی وجود ندارد، گفت: هر کارمند شهرداری طی ۹ ماه اول سال ۹۷ به‌طور متوسط یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بن شهروند دریافت کرده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار